تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

تحلیل مضامین مربوط به نفت در رمان «همسایه ها»، اثر احمد محمود

دکتر فاطمه غلامی (دانشگاه شیراز، ایران)  و دکتر حسینعلی قبادی (دانشگاه تربیت مدرس، ایران)

 

ادبیات، نهادی اجتماعی است که برخاسته از جامعه و مؤثر بر آن است. با وجود نظریه­های متفاوت در زمینة جامعه­شناسی هنر و ادبیات، بیشتر منتقدان تأثیر متقابل این دو نهاد بر یکدیگر را پذیرفته­اند. در واقع می­توان گفت؛ پدیده­ها و تحولات هر جامعه، به گونه­­­های متفاوت در آیینه ادبیات آن پدیدار می­گردد. بی­گمان نفت به عنوان پدیده­ای  نو­ظهور اما مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در تاریخ یکصد سالة­ اخیر کشور ما آثار پیدا و پنهان فراوانی داشته­است. یکی از وقایع مهم در­این ­باره، کودتای 28 مرداد 1332 است که برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت روی داد و آن را «کودتای نفت» نامیده­اند. این واقعه و پیامدهای آن، افزون بر نمود گسترده در عرصة ادبیات داستانی، رویکرد­ها و گرایش­هایی نیز در عرصه داستان­نویسی ایجاد­ کرد، که مهم­ترین آن­ها، گرایش به نوعی سمبولیسم اجتماعی اضطراری بود. این مقاله به چگونگی بازتاب و پرداخت مضامین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نفت در رمان « همسایه­ها»، نوشتة احمد محمود، پرداخته­است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در چار­چوب نظریه نقد­اجتماعی، رمان همسایه­ها را مطالعه می­کند. نتیجة اجمالی پژوهش نشان می­دهد که رمان همسایه­ها در دوره زمانی مشخص، موفق شده­است با ژرف­کاوی، اوضاع عمومی بخشی از جامعه ایران را در برهة ملی شدن صنعت نفت و پس از کودتای بیست و هشت مرداد سی و دو  به­خوبی تبیین نماید.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.