تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

تحلیل توصیفی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان ترک زبان در مدارس ابتدایی اردبیل

جعفر کریمی و دکتر سید محمد رضی نژاد ،

 دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

 

در این پژوهش به بررسی خطاهای نوشتاری فارسی­آموزان ترک­زبان در مدارس ابتدایی اردبیل می­پردازیم. گردآوری  داده­ها به روش میدانی و در دو بخش از طریق جمع­آوری املاهای کلاسی که در طی 6 ماه در دفتر املا جمع­آوری شده بودند و با تنظیم آزمون و توزیع آن­ها در بین دانش­آموزان صورت گرفت. ابتدا املاهای کلاسی دانش­آموزان را بررسی و خطاهای نوشتاری آن­ها را استخراج کردیم و سپس از بین این خطاهای نوشتاری که بیشترین فراوانی را داشتند، 160 خطای نوشتاری را انتخاب کردیم و صورت صحیح آن­ها را تهیّه نمودیم به طوری که این واژه­ها تمامی حروف الفبای زبان فارسی را در­بر می­گرفت، در اختیار معلّمان قرار دادیم تا به دانش­آموزان املا بگویند. با این بررسی درصدد پاسخ به این سوالات بودیم که بیشترین خطاهای نوشتاری در کدام حوزه­ صورت می­گیرند؟ و آیا دوزبانگی در پیدایش این خطاها دخیل است؟ با بررسی خطاهای نوشتاری دانش­آموزان و طبقه­بندی آن­ها دریافتیم که بیشترین خطاهای نوشتاری به ترتیب مربوط به حوزه ی جانشین­سازی، حذف، اضافه، مجزّانویسی و قلب می­باشند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که دوزبانگی در ایجاد این خطاها تأثیر دارد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.