تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

تحلیل نشانه شناختی ضرب المثل های کردی کلهری با تکیه بر آرای یوری لوتمان

شکوفه حسینی  و  دکتر ناصر ملکی،

دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

 

بررسی نحوه ی نشانه گذاری یک عنصر می تواند تاثیر چشمگیری در درک کامل سطوح معنایی آن داشته باشد. یوری لوتمان، بنیانگذار مکتب نشانه شناسی تارتو- مسکو، توجه خود را به فرایند تولید نشانه ها معطوف کرده است و اینکه به چه علت و در چه شرایطی فرهنگ قادر به تولید این نشانه ها است؟ در واقع در این رویکرد تفاسیر متفاوت هر فرهنگ نسبت به پدیده های طبیعی یکسان، مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از این مکتب به بررسی ادبیات فولکلور و نشانه های موجود در آن پرداخت و به سوالاتی از دست پاسخ داد که عوامل موثر در شکل گیری این نشانه ها کدام اند و تعبیر مناسب آنها چگونه میسر می شود .لذا در مقاله ی پیش رو، شش عنصر از میان عناصر موجود در حیطه ی دامپروری و کشاورزی انتخاب شده  و به بازنشانی کاربردهای این عناصر در زندگی روزمره ی مردم کرد پرداخته شده است و در ادامه بازتاب این کاربرد ها را در ادبیات فولکلور ، ضرب المثل، مورد بررسی قرار گرفته است.براین اساس باید گفت که هریک از این شش عنصر با توجه به کاربرد خاص خود در زندگی و فرهنگ مردم نشانه های خاصی را پدید می آورند و بازتاب مستقیم آنها را میتوان در ادبیات فولکلور به ویژه ضرب المثل مشاهده کرد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.