تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

بررسی جایگاه عطار در بنگلادش و تأثیر ادبیات عرفانی وی بر نویسندگان بنگالی

دکتر محمد ابوالهاشم ،

دانشگاه چیتاگنگ، بنگلادش

کتاب هایی عرفانی که به زبان بنگلا چاپ شده است،  مشهورترین کتابها به ویژه زندگی نامه صوفیان فارسی گو و کتب ترجمه از زبان فارسی است.  ترجمه و نشر به زبان بنگلا آثار شیخ فرید الدین عطار در بنگلادش اهمیت شگرفی دارد. وی بهترین کلام و زندگی عارفان را به نثر و نظم نوشته بود که با زودی از زادگاهش نیشابور، خراسان تا جای تمدن و فرهنگ مسلمنان هند، پاکستان و بنگلادش رسیده اند و با گوناگون به ملت مسلمان و هند تأثیرداشته به دلیل اینکه منظوم و نثرهای وی پر به گنجینه ی معرفت و شرعیت است. دراین مقاله، تمهیدات و گفتارهای مترجمان، ترجمه شده کتابهای عطار نیشابوری به زبان بنگلا در این کشورنشر شده، بررسی شده است. آثارعطار در فرهنگ و ادبیات بنگالی جای بزرگ گرفته  و هم شهرت شیخ عطار در بنگلادش از لحاظ عارف و صوفی عظمت های بزرگی داشته که تجلی او همیشه افزون شد. دراین پژوهش نیز، به پردازش احترام و آشنای  پیر بزرگ  شیخ عطار در بنگلادش، جایگاه درعرفان و تصوف، تحقیقات و همین تأثیرات ادبیات کلاسیک فارسی وی در بنگلادش تبین شده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.