بررسی صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

دکتر مجتبی مقصودی و سمن سا آزادگان،

 دانشگاه فرهنگیان و آموزشگاه زبان های خارجه ی گفتمان، ایران

موفقيت در ایجاد تحول در نظام‌هاي آموزشي منوط به قابلیت‌های حرفه‌اي معلمان است كه مجريان اصلي برنامه در محيط واقعي هستند. ازاین‌رو، سرفصل‌های ارائه‌شده به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان كه محصول آن سکان‌داران آينده نظام تعليم و تربيت كشور خواهند بود بايد مبتني بر نيازهاي شغلي آن‌ها باشد تا منجر به كسب صلاحيت حرفه‌اي در آن‌ها گردد. با توجه به کاستی‌ها و مشکلات فراوانی که متخصصان و اساتید رشته زبان انگلیسی این دانشگاه بر سرفصل رشته مذکور مطرح نموده بودند، محققان حاضر بعد از ساخت و هنجاریابی پرسشنامه‌ای برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان و اطمینان از روایی و پایایی آن، از 87 استاد رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کشور دعوت به تکمیل این پرسشنامه نمودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از منظر اساتید مذکور، برنامه درسی جدید رشته زبان انگلیسی نسبت به برنامه درسی قدیم این رشته در افزایش مهارت و نگرش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای موفق‌تر بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درسی جدید نسبت به برنامه درسی قدیم در تقویت دانش موضوعی- تربیتی نسبت به دانش تربیتی و دانش موضوعی به‌مراتب موفق‌تر بوده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

نقد و ارزشیابی تصاوير كتا ب هاي زبان انگلیسی در پایه اول، دوم و سوم دوره متوسطه اول

دکتر علی روحانی(دانشیار زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد) و هانیه شفیعی راد(دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد)، ایران

بررسی کمی و کیفی کتاب های آموزشی به عنوان مهم ترین رکن آموزش از دیرباز بسیار مورد توجه اساتید و مولفین کتابها قرار گرفته است. تصوير در کارایی کتاب های آموزش زبان انگلیسی اهميت بسزايي دارد ، زيرا تصویر در كنار متن فرايند يادگيري  را تسهیل می کند. در این میان، نقش آموزشی تصاویر زمانی برجسته تر می شود که نحوه ومیزان ارائه تصاویر هرچه بیشتر مطابق با اهداف آموزشی مورد نظر باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا با کمک تجزیه تحلیل تصاویر کتاب های آموزش زبان انگلیسی به  یافته های تحلیلی در مورد کیفیت تصاویر دست یابد. بدین منظور با بررسی و مقایسه تعادل رعایت شده در تصاویر سه کتاب آموزش زبان انگلیسی در سه مقطع هفتم، هشتم و نهم در مدارس ایران ، در زمینه رنگی یا سیاه و سفید بودن تصاویر از یک جهت، و تعادل و تناسب بین تصاویر واقعی و تصاویر نقاشی شده از جهت دیگر، و همچنین تجزیه و تحلیل در مورد اهداف  مورد نظر تصاویر به نتایجی درباره نقش تزیینی یا نقش آموزشی تصاویر رسیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیشتر تصاویر ارائه شده با کیفیت رنگی و به شکل تصاویر واقعی است که این در حقیقت به کیفیت واقعی و ملموس بودن مطالب درسی کمک می کند؛ علاوه بر این، تنها تعداد معدودی از تصاویر کتاب نقش تزیینی دارند و بیشتر در جهت آموزشی می باشند تا به فهم بهتر مطالب و متون کتاب کمک نمایند؛ هرچند از بعد جذابیت، تصاویر کتاب ها کمتر می توانند مورد  توجه و حمایت زبان آموزان قرار گیرد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

همتا(peer) روشی نوین جهت انتقال ویادگیری مفاهیم فارسی ویژه دانش آموزان عرب دوزبانه

محمد سواری و سهیلا صفا،

گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور فارس، ایران

این مطالعات باشناسایی معضلات دانش آموزان دوزبانه عرب در یادگیری مفاهیم فارسی روشی نو تحت عنوان روش همتا معرفی کرده که با بکارگیری آن در امر تعلیم وتربیت می توان چالش های آموزشی ناشی از دوزبانگی در شهر اهواز را به فرصتی جهت یادگیری بهترتبدیل کرد. جامعه آماری مورد نظر در این مطالعات تمامی مدارس دوزبانه دوره ابتدایی شهر اهواز می باشد که در مجموع 26 مدرسه گزارش شده است. با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند(نوع گلوله برفی) 9 مدرسه که بیش از مدارس دیگر درگیر پدیده دوزبانگی بودند به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شده است.که با بکارگیری آزمون ترسیم شکل براساس مفهوم(آزمون محقق ساخته) داده های لازم را گرداوری کرده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل متنی(نوع تحلیلی – تفسیری) استفاده شده است. از جمله معضلات شناسایی شده در این مطالعات عبارتند از عدم فهم مفاهیم انتزاعی – ناتوانی در خواندن مفاهیم پیچیده - ناتوانی درفهم ارتباط معنایی مفاهیم - ترکیب نادرست جملات - املای ضعیف و همچنین لکنت زبان وتداخلات زبانی را می توان نام برد. استفاده از مدل عمودی – افقی (peer) جهت ترکیب مفاهیم فارسی و عربی براساس دو اصل اساسی بنام اصل شکل مفهوم و براساس معنا، و کشف ریشه اتصال بین دو مفهوم جهت کد گذاری و انتقال آن مطرح کرد. فرآیند استفاده از این سیستم ذخیره سازی در پایان این مطالعات مطرح شده است.

 

 چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

فرایندهای واجیِ مرکزی شدگی و قلب در گونه های کردی ایلامی

الهام ثباتی،

دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

 

هدف از نگارش مقالۀ حاضر، شناسایی فرایندهای­ واجی مرکزی­شدگی و قلب در گونه­های کردی­ایلامی بر‌ اساس «­چارچوب واج‌شناسی­ زایشی» می­باشد. به ­این منظور «20» گویش­ور انتخاب­ و از طریقِ پرسشنامۀ تدوین­شده با آن­ها مصاحبه شده­است. به‌علاوه نگارنده نیز گویش­ور ­گونۀ کردی فیلی و آشنا به سایر گونه­ها می‌باشد. در انجام این پژوهش از منابع مکتوب مانند: پایان­نامه، مقاله و سایر کتاب­های موجود در این زمینه نیز به عنوان پیشینۀ پژوهش استفاده شده­است. از میان 600 دادۀ جمع­آوری­شده، به­ علت محدودیت حجم مقاله مهم­ترین آنها مطرح­شده­اند. این داده­ها بر مبنای الفبای بین­المللی «­آی پی­ای» آوانگاری شده­­اند و روش پژوهش به صورت توصیفی-­تحلیلی می­باشد. برخی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش عبار­ت­اند از: 1.‌ همخوان‌‌های قبل از واکۀ /o/  که دارای مشخصۀ [پیشین] هستند، با ایجاد همگونی بین واکه و همخوان در این مشخصه، واکۀ پسین /o/ به واکۀ مرکزی [@] تبدیل­می­شود.2. در میان دو همخوان متوالیِ گرفته، اگر 1 C یک همخوان تیغه­ای و 2C همخوانی ملازی یا نرم­کامی باشد، فرایند قلب بین دو همخوان مجاور در یک هجا اتفاق‌می­افتد. 3. در خوشه‌های پایانیِ واژه­هایِ گونه­های کردی ایلامی، اگر توالی دو همخوان وجود داشته­باشد و عضو دوم توالی دارای مشخصۀ [- رسا] باشد، فرایند قلب اتفاق می­افتد تا اصل رسایی رعایت شود­.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

نظریه کنش های گفتاری جان لانگشاو آستین :پیدایش زبانشناسی کاربردگرا

دکتر محمد محمدی آغداش،

دانشگاه تبریز، ایران

 

قبل از تولد نظریه کنش سخنآستین (1962)، فیلسوفان بر این باور بودند که کارکرد اصلی زبان بازنمایی جهان هستی میباشد (37 : 1962). بر این اساس، گزاره های زبانی تنها از جنس اخباری((constativeهستند که یاصادق هستند یا کاذب (همان، 47). اما زبانشناسی کنشگرای آستین این اندیشه را رد و مدعی شد که سخن گفتن همیشه به معنای توصیف وقایع نبوده، بلکه میتواند بصورت ضمنی حامل پیام دیگری برای مخاطب باشد (همان، 41)، مثل درخواست انجام کاری یا القاء چیزی غیر از معنای صوری سخن.آستین با تحقیق بر روی کارکردهای زبان طبیعیتصریح می کند، در میان اظهارات کلامی گروهی از جملات خبریوجود دارد که نه قابل صدق هستند نه کذب و نیت اصلی گوینده آنها توصیف وضع و حال یارویدادی نیست، بلکه «انجام فعلی با ادای همان کلمات»(همان،47). در این معنا، سخن گفتن مساویست با انجام عملی. نقطه عطف نظریهفیلسوف آکسفورد طبقه بندی افعالگفتاریبه سه دسته اظهاری، منظوری-انجامگرا و تاثیری می باشد که دسته دوم، افعال منظوری(performative) محور تحلیلهای زبانشناختی او بوده و با کیفیت متناسب و موفق و یا نامتناسب و ناموفق (همان،49-48) ارزیابی میشوند. درنتیجه آستین تاکید میکند که افعال کنشی را باید «بصورت جدی» ادا کرد (همان، 44). او، با تاکید بر اینکه معنای یک گزاره در بافتار خاص ذهنی-فرهنگی-اجتماعی در گفتمان فهم میشود، منزلت معرفتی زبان را تفهیم و بسط داده و بدین صورت راه را بر پیدایش زبانشناسی کاربردگرا(pragmatics) هموار کرد. اولویت اصلی این مقاله مطالعه کاربرد افعال گفتاری در تحلیل گفتمان خواهد بود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه2 از11