تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

 

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

12-13  بهمن 1398 شمسی

(1-2 فوریه 2020 میلادی)

ثبت نام زود هنگام

(آخرین تاریخ جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

31  مرداد 1398 شمسی

(22 اوت 2019 میلادی)

ثبت نام استاندارد

(آخرین تاریخ جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

تا 30 مهر 1398 شمسی

(22 اکتبر 2019 میلادی)

ثبت نام با تاخیر

(آخرین تاریخ جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

بعد از 30 مهر 1398 شمسی

 (22 اکتبر 2019 میلادی)

آخرین تاریخ  فراخوان مقاله

(آخرین تاریخ ارسال چکیده و فرم ثبت نام

9  آذر  1398 شمسی

(30 نوامبر 2019 میلادی)

تاریخ اعلام پذیرش مقاله

حداکثر دو هفته بعد از ارسال چکیده اعلام می شود

(از طریق ایمیل به نویسندگان مقاله اطلاع داده می شود)

آخرین تاریخ ارسال اصل مقاله

(اختیاری، در صورت تمایل به انتشار اصل مقاله)

10 دی ماه  1398شمسی

(31 دسامبر 2019 میلادی)