تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

11-12  بهمن 1397

ثبت نام زود هنگام

(جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

حداکثر تا

30  مرداد 1397

ثبت نام استاندارد

(جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

حداکثر تا

30 مهر1397

ثبت نام با تاخیر

(جهت پرداخت هزینه ثبت نام)

بعد از 30 مهر1397

آخرین تاریخ  فراخوان مقاله

(آخرین تاریخ ارسال چکیده و فرم ثبت نام)

 

9  آبان  1397

تاریخ اعلام پذیرش مقاله

حداکثر دو هفته بعد از ارسال چکیده اعلام می شود

(از طریق ایمیل به نویسندگان مقاله اطلاع داده می شود)