تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

بررسی دو دیوافسانه ای در قصه های عامیانه ی گویش دالینی

راضیه موسوی خو،

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

 

اهمیت ادبیات فولکلور، در آشنا کردن ما با فرهنگ خاص هر منطقه وآواها و موسیقی و لهجه آن دیار است. قصه های عامیانه، بخشی از ادبیات فولکلور است که در طول سالها  سینه به سینه  نقل شده تا به امروز رسیده است.یکی از.یکی از عناصر برجسته در قصه های عامیانه، دیوها هستند. در این مقاله به بررسی دو دیو افسانه ای با نامهای « تاغولک» و« مِردِزمال» در قصه های عامیانه ی دالین پرداخته می شود. روستای دالین در استان فارس، حدفاصل شیراز و اردکان قرار دارد. مردم این روستا، به گویش دالینی سخن می گویند. گویش دالینی یکی از گویش های جنوب غربی ایران است که جزء شاخه ی ایرانی نو غربی محسوب میشود. این قصه ها که بخشی از ادبیات فولکلور دالینی است، بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد ِ نگارنده بوده است که از طریق تحقیقات میدانی ،از میان مردم این روستا در تابستان 1391 جمع آوری شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی دیوها در قصه های عامیانه می پردازیم و سپس با بیان روایتهای متفاوتی از دیوهای«تاغولک » و «مِردِزمال»  در روستای دالین، به بررسی و مقایسه آنها پرداخته می شود. با نگاهی به ویژگی های دیو در قصه های عامیانه و مقایسه ای با دو دیو «تاغولک »و« مِردِزمال »در قصه های قدیمی دالین :به وجود شباهت های شگفت انگیزی بین آنها پی میبریم که خود نشان از قدمت و ریشه دار بودن این دو دیو در افسانه های کهن ایران دارد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.