تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

بررسی صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

دکتر مجتبی مقصودی و سمن سا آزادگان،

 دانشگاه فرهنگیان و آموزشگاه زبان های خارجه ی گفتمان، ایران

موفقيت در ایجاد تحول در نظام‌هاي آموزشي منوط به قابلیت‌های حرفه‌اي معلمان است كه مجريان اصلي برنامه در محيط واقعي هستند. ازاین‌رو، سرفصل‌های ارائه‌شده به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان كه محصول آن سکان‌داران آينده نظام تعليم و تربيت كشور خواهند بود بايد مبتني بر نيازهاي شغلي آن‌ها باشد تا منجر به كسب صلاحيت حرفه‌اي در آن‌ها گردد. با توجه به کاستی‌ها و مشکلات فراوانی که متخصصان و اساتید رشته زبان انگلیسی این دانشگاه بر سرفصل رشته مذکور مطرح نموده بودند، محققان حاضر بعد از ساخت و هنجاریابی پرسشنامه‌ای برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان و اطمینان از روایی و پایایی آن، از 87 استاد رشته زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کشور دعوت به تکمیل این پرسشنامه نمودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از منظر اساتید مذکور، برنامه درسی جدید رشته زبان انگلیسی نسبت به برنامه درسی قدیم این رشته در افزایش مهارت و نگرش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای موفق‌تر بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه درسی جدید نسبت به برنامه درسی قدیم در تقویت دانش موضوعی- تربیتی نسبت به دانش تربیتی و دانش موضوعی به‌مراتب موفق‌تر بوده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.