ادبیات روسی در عصر پساشوروی

دکتر زهرا محمدی،

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ایران

در مقاله‌ حاضر وضعیت و سیر تحول ادبیات روسی در عصر پساشوروی مورد بررسی قرار گرفته است. در دوران شوروی ادبیات یا بار تبلیغات ایدئولوژیک نظام حاکم را بر دوش می‌کشید و یا در جبهه مقابل، نویسندگان مخالف حکومت به نوشتن آثار ضد آرمانشهری می‌پرداختند. ادبیات یا تسلیم بود و یا واکنش به نظام موجود. اما با امضاء قانون آزادی کتاب و مطبوعات در سال 1991 توسط میخائیل گارباچف، وضعیت ادبیات روسی نیز با تغییرات جدی مواجه شد. در این مقاله با روش تحلیل مقایسه‌ای و تحلیل محتوا، آثار ادبی دوره پرسترویکا و دوران پس از فروپاشی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.  نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که آثار ادبیِ پس از فروپاشی از نظر ژانر، محتوا، شیوه پردازش و توصیف قهرمانان و .... با تغییرات جدی مواجه شده‌اند راه‌یابی مضامین ممنوعه به ادبیات، طرح مسائل مذهبی، فلسفی و سیاسی، بیان شفاف شکاف بین‌قومی در روسیه، قفقاز و آسیای میانه از ویژگی‌های ادبیات پساشوری هستند.  رئالیسم سوسیالیستی در حال گذراندن دوران افول خود بود و پست‌رئالیسم در حال سیطره انداختن بر ادبیاتی که خشن‌تر و ناتورالیستی‌تر شده بود. چهره‌های برجسته ادبیات پس از فروپاشی، نظیر ساروکین، یرافیف، تالستایا، روبینا، اولیستکایا، بیکوف و و... نیز به اجمال معرفی شده‌اند. همچنین در پژوهش حاضر نسبت نقد ادبی و توسعه ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. تزلزل جایگاه نقد ادبی در قرن 20 و 21، تأثیرات متفاوتی بر ادبیات داشته است. چرا که در قرن بیستم، سانسور ردای نقد ادبی را بر تن کرده بود و در قرن بیست و یکم، نقد ادبی در روسیه در جستجوی هویت از دست رفته‌ای است که از قرن نوزدهم تا کنون احیاء نشده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی برخی فرایندهای صرفی‌واجی رایج در گویش عربی خوزستانی

نوال بحرانی، کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی،

دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

از جمله زبان‌های اقلیت در ایران، گویش عربی خوزستانی است. این گویش استان خوزستان که عمداً در جنوب، مرکز، و غرب این استان صحبت می‌شود، ذیل گروه گویش‌های محلی بین‌النهرینی قرار دارد. و در کنار گویش مسلمانان یکجانشین و غیریکجانشین جنوب عراق، و مسلمانان غیریکجانشین شمال عراق و آناتولی به گونۀ گِلِت این گروه تعلق دارد. در این پژوهش برای شناخت بیشتر این گویش، به بررسی برخی فرایندهای صرفی‌واجی رایج آن می‌پردازیم. بدین منظور از چارچوب نظری واج‌شناسی زایشی معیار و واج‌شناسی زایشی خودواحد (یا جزء مستقل) استفاده می‌کنیم. اصول رویکرد واج‌شناسی زایشی در کتاب انگارۀ آوایی زبان انگلیسی (1968) توسط چامسکی و هله مطرح شد. به رویکرد عنوان‌شده در این کتاب واج‌شناسی زایشی معیار نیز گفته می‌شود. از آن پس، دیدگاه‌های مختلفی مانند واج‌شناسی خودواحد، بر پایۀ اصول کتاب مذکور معرفی گردید. در واج‌شناسی خودواحد، بازنمایی واجی با چند ردیف مستقل نمایش داده می‌شود. اما رویکرد واج‌شناسی زایشی معیار تک‌سطحی‌ است. فرایندهایی که به بررسی آنها می‌پردازیم عبارتند از فرایندهای فعال در ایجاد صورت‌های متناوب ضمیر غیرفاعلی متصل ’آن را‘ مذکر و مؤنث، مشددشدگی، فرایندهای مرتبط با تکواژهای دستوری /bi-/ (در)، /jem/ (کنارِ) و /min/ (از)، فرایند همگونی کامل تکواژ دستوری معرفه‌ساز /l-/، و فرایند موجود در افعال مضاعف.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

واژگان هسته اى و غير هسته اى در واژگان شناسى مقابله اى از منظر گفتمان شناسى

دکتر رنا علی مجید الزریجاوی،

دانشگاه بغداد،  عراق

گفتمأن در طول زمان وتوسط محققان در رشته هاى مختلف با معانى متفاوت ولى نزديک به هم به کار برده شده است. اهمیت بررسی و مطالعه واژگان زبان در زمینه های گوناگون معرفت بویژه در زبان اول و دوم، ارتباطات وگفتمان انتقادی در حال حاضر بر عموم محققان و دانشجویان روشن است و نیاز به اقامه دلیل ندارد. ولی آنچه بسیار اهمیت پیدا کرده است شیوه های بررسی واژگان و ساز وکارهای واژگان شناسی مقابله ای ونحوهء بهره گیری از نتایج این بررسیها در نظریه سازى وكاربرد مى باشد. واژگان را به دو گروه کلان هسته ای وغیر هسته ای تقسیم می کند ومی گوید اصطلاح واژگان هسته ای به آن عناصری از شبکه واژگانی زبان اطلاق می شود که بی نشان هستند که در اختیار زبان قرار دارند. به نظر نگارنده این بحث، اگر موفق شویم توصیف نسبتا جامعی از وازگان زبان مورد نظر بر حسب خصیصه هسته ای وغیر هسته ای (حد اقل از پیکره مورد نیاز کار خاصی) فراهم آوریم عملی بس سترگ انجام داده ایم. لغات هسته ای بی نشان هستند می توانند اغلب مفاهیمی جهانی باشند یعنی اینکه این مفاهیم در عموم زبانهای دیگر در گستره مشابهی از تصورات وجود داشته باشند. در نتیجه لغات غیر هسته ای بیشتر اختصاص به زبانهای خاص خواهند داشت و در زبانهای مختلف با هم متفاوت خواهند بود. از طرفی ما می دانیم که در مقابله اجزای دو زبان باید خواستگاه مشترکی را مشخص بداریم و سپس اختلافات را مقابله کنیم. بدون وجود یا در نظر گرفتن خواستگاه مشترک مقابله دو نظام صورت نمی گیرد. در این مقاله ما می توانیم در واژگان شناسی مقابله ای واژگان هسته ای دو زبان را در گروه به اعتبار اینکه مانند هم هستند خواستگاه مشترک قراردهیم وامر مقابله را بر واژگان غیر هسته ای ساری وجاری نماییم، با عنایت به اینکه چهار مرحله مقابله یعنی توصیف، هم کناری،  مقایسه،  و پیش بینی را مد نظر داشته باشیم.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی جایگاه عطار در بنگلادش و تأثیر ادبیات عرفانی وی بر نویسندگان بنگالی

دکتر محمد ابوالهاشم ،

دانشگاه چیتاگنگ، بنگلادش

کتاب هایی عرفانی که به زبان بنگلا چاپ شده است،  مشهورترین کتابها به ویژه زندگی نامه صوفیان فارسی گو و کتب ترجمه از زبان فارسی است.  ترجمه و نشر به زبان بنگلا آثار شیخ فرید الدین عطار در بنگلادش اهمیت شگرفی دارد. وی بهترین کلام و زندگی عارفان را به نثر و نظم نوشته بود که با زودی از زادگاهش نیشابور، خراسان تا جای تمدن و فرهنگ مسلمنان هند، پاکستان و بنگلادش رسیده اند و با گوناگون به ملت مسلمان و هند تأثیرداشته به دلیل اینکه منظوم و نثرهای وی پر به گنجینه ی معرفت و شرعیت است. دراین مقاله، تمهیدات و گفتارهای مترجمان، ترجمه شده کتابهای عطار نیشابوری به زبان بنگلا در این کشورنشر شده، بررسی شده است. آثارعطار در فرهنگ و ادبیات بنگالی جای بزرگ گرفته  و هم شهرت شیخ عطار در بنگلادش از لحاظ عارف و صوفی عظمت های بزرگی داشته که تجلی او همیشه افزون شد. دراین پژوهش نیز، به پردازش احترام و آشنای  پیر بزرگ  شیخ عطار در بنگلادش، جایگاه درعرفان و تصوف، تحقیقات و همین تأثیرات ادبیات کلاسیک فارسی وی در بنگلادش تبین شده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

اثرات آموزش دو زبانی در فرهنگ و هویت دانش آموزان دبستانی

دکتر لیلا جمشیدی(عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور ) و رضا اسدی(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور)، ایران

این پژوهش بر آن است تا با رویکردی پژوهشی وتحلیلی، میزان اثر دوزبانی شدن مدارس بر فرهنگ ما و تأثیر آن بر پیشرفت های آتی کشور را بررسی کند. در عصر جهانی شدن، جامعه ای که از توانایی های چند زبانی و چند فرهنگی برخوردار است، بهتر می تواند نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی را در عرصه ی بین المللی ایفا کند. بدون تردید با تداخل فرهنگ ها، آداب ورسوم مردم نیز می تواند دست خوش تغییر و تحول شود. هویت و غرور یک ملت به فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور است و از بین رفتن این فرهنگ به معنی از بین رفتن تاریخ و تمدنی چندین هزار ساله می باشد. به طور قطع آموزش و پرورش مهم ترین رکن در پیشرفت و توسعه یک جامعه است و در نتیجه بیشترین توجه سردمداران تهاجم فرهنگی غرب به نظام آموزشی یک کشور می باشد. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از شیوه مطالعه ی منابع کتابخانه ای شامل اسناد و مدارک رسمی آموزشی، گزارش ها و سمینارها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دوزبانی بریادگیری و آموزش افراد جامعه تأثیر بسزایی می گذارد و پدیده ای است که در همه جای جهان مصداق دارد. بنابراین با توجه به مجموعه عناصر و اجزای شکل دهنده ی فرهنگ و زبان کودک او را در یادگیری مهارت های اساسی آموزشی و فرهنگی در محیط های چندزبانه کمک می کند و کودک می تواند نقشی پررنگ در چنین شرایطی داشته باشد. همه ما دوزبانگی را عبارت از حالتی می دانیم که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند و این نوع آموزش، پیامدهایی اعم از شناختی، عاطفی و اجتماعی می تواند برای افراد دو زبانه داشته باشد. علاوه بر این دوزبانگی با اثرات مثبت ومنفی همراه است و باید با برنامه ریزی صحیح سعی شود از اثرات منفی آن کاست و بر اثرات مثبت آن افزود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه1 از11